18 - 20 May 2016 in Prague

The website of last year conference can be found on 2015.czechtest.com


Top 10 usability obstacles / Top 10 překážek v použitelnosti

Bohatě ilustrovaná prezentace s praktickými příklady častých chyb v designu webů i aplikací je určena nejen začínajícím designerům / testerům, kterým snad otevře oči, ale i ostříleným harcovníkům, kterým s nadhledem připomene, na co si v uživatelském rozhraní dát sakra dobrý pozor.

Richly illustrated presentation with practical examples of common mistakes in web design and applications is assigned to not only beginners in design and testing but also to the masters. It could help opening their eyes and reminding what to be careful about at user interface.

 

Lukáš Marvan, AVG, Česká republika

Lukáš Marvan je přes 2 roky UX designerem mnoha webů ze stáje AVG.com. Dříve pracoval 10 let na různých pozicích v Seznam.cz: jako frontend vývojář, tester UI a šéf týmu designérů. Vystudoval magisterský obor marketingové komunikace na UTB ve Zlíně. A v roce 2015 zorganizoval osvětovou výstavu "Digitální design: Pohled za pixely”. Na Twitteru ho najdete jako @BoBMarvan.

Lukáš Marvan is UX designer for many webs from AVG.com for more than 2 years. Before that he worked for 10 years in Seznam as: frontend developer, tester UI and chief of design team. He finished mastered degree in marketing communication UTB in Zlín. Last but not least, he organized enlightened exhibition "Digital Design: Behind the Pixels" You can find him on Twitter as @BoBMarvan.