18 - 20 May 2016 in Prague

The website of last year conference can be found on 2015.czechtest.com


Testing on multi-vendor project / Testování na projektu s více dodavateli

Představte si projekt s pouze jedním dodavatelem. Vše se zdá jednoduché. Nyní si představte projekt se třemi dodavateli, každý zodpovídá za svoji část systému. Každý dodavatel má své vlastní problémy ovlivňující součásti jeho dodávky.

Jako test manažer je vaší odpovědností zajistit, aby bylo výsledné řešení akceptováno na konci fáze UAT.

Zdá se vám to stále jednoduché?

Chtěl bych diskutovat o procesu testování na takto náročných projektech, kde se Murphyho noční můry mohou stát skutečností. Proces testování budeme probírat od fáze plánování a designu testů, přes integrační testování a E2E testy až po fázi UAT. Pokusím se probrat co nejvíce potenciálních rizik a možnosti jejich řešení.

 

Imagine a project with only one vendor. It's easy, if you try. Now imagine a project with three vendors, each delivering just a part of the system. Each vendor has it's own troubles impacting his part of the delivery.

And it is your responsibility - as Test manager - to ensure that the final application is accepted by stakeholdets after UAT phase.

Still easy, if you dare to imagine?

I would like do discuss the testing process on such a challenging projects, where Murphy's nightmares can come true. Testing process will be covered from the planning and design phase, through the integration testing and E2E testing to the UAT phase. I will try to mention as many potential risks as possible and suggest appropriate mitigation actions.

 

Zdeněk Grössl, Ness Czech, Czech Republic

Zdeněk Grössl

Zdeněk testuje software již více než 12 let v různých rolích, od exekuce testů přes test management a consulting. Zdeněk dosáhnul certifikace ISTQB Advanced Test Analyst a má mnoho zkušeností se školením.

V současnosti Zdeněk vede testingové oddělení ve společnosti Ness Czech.

 

Zdeněk is testing SW and fighting for the users for more than 12 years. He covered various roles from Test Execution to the Test Management and testing consultancy. Zdeněk achieved the ISTQB Advanced Test Analyst certificate and has many experiences with training.

Zdeněk is currently manager of testing department at Ness Czech.