18 - 20 May 2016 in Prague

The website of last year conference can be found on 2015.czechtest.com


Naše cesta „z nuly (skoro) hrdinou“ ;-) v automatizaci testů

Rádi bychom se s vámi chtěli podělit o naši zkušenost s budováním nového test automation teamu od úplného základu.

Pro každou vyspělou testovací organizaci je automatizace testování velmi pravděpodobným krokem. Měli jsme malé zkušenosti s test automatizací, ale chtěli jsme být schopni poskytovat služby v této oblasti. Proto jsme se začali učit.

V našem příspěvku zmíníme některé organizační potíže, se kterými jsme se setkali, jaké rozhodnutí jsme podnikli, jaké technologie jsme použili a jaký přistup, jsme nakonec pro test automation architekturu použili. Ukážeme Vám, jak jsme se z nuly stali hrdiny v psaní automatizovaných testů – ok, zatím ne tak úplně, ale aspoň jsme už schopni psát automatizované testy.

Do prezentace jsme taky zahrnuli živou demo ukázku základních námi použitých principů a nástrojů, např.: Robot framework, Selenium, Page Object Design Pattern, správu verzí přes GitHub a spouštění testů v cloudu (travis-ci.org).

Navíc zmíníme i některé dosud neimplementované nápady. Přijďte se poučit z našich chyb ;)

 

Our journey from zero to (almost) hero ;-) in test automation

 

We would like to share with you our story of building a test automation team from scratch.

Test automation is a likely step for any mature testing organization. We have had only a little experience with automation in the past, but we want to be able to offer our services in this field. Therefore, we started learning.  

We will talk about the organizational issues we had, how we made decisions about approach/tools/technologies and finally how we defined our test automation architecture. We will show you how we got from zero to heroes – well, ok, not really quite that far yet, but at least now able to write automated tests.

We will include a live demo of the basic principles and tools we used, e.g. Robot framework, Selenium, Page Object Design Pattern, version control via GitHub and running tests in the cloud (travis-ci.org). We will also mention some ideas we haven´t implemented yet.

Come and see if you want to learn from our mistakes and avoid yours ;)

 

Renat Kulalov, tesena, Czech Republic

Nadšenec v automatickém testování.

Test automation enthusiast.

 

 

 

 

 

 

Marcel Veselka, tesena, Czech Republic

Marcel strávil svou kariéru v testování softwaru a v současné době pracuje jako hlavní konzultant SW testingu v tesena | SMART TESTING. Dříve působil jako testovací analytik a nakonec se přesunul ke zkušebnímu řízení ve složitých transformačních projektů a hlavních bankovních implementací pokrývajících hlavně testování integrace a testování výkonu. Marcel je akreditovaným ISTQB trenérom. Je také bývalým vice-prezident CaSTB (regionální ISTQB board) a spoluzakladatel testování komunity s názvem [pro]Test!

Marcel spent his career in software testing and currently working as a Principal SW Testing Consultant at tesena | SMART TESTING. Previously, he worked as a Test Analyst and finally moved to Test Management in complex transformation projects and core banking implementations covering mainly integration testing and performance testing. Marcel is accredited ISTQB trainer. He is also former vice-president of the CaSTB (regional ISTQB board) and co-founder of testing comunity called [pro]Test!